اخبار

بازدید مسولین شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان از شرکت پدیده انرژی پارسیان( پِپکو)

مهندس راضیه علیرضایی رئیس پیشین خانه صنعت، معدن و تجارت و مسول داخلی سازی قطعات فولاد به جهت رفع نیازهای صنایع فولاد و به منظور توسعه ساخت داخل با استفاده از ظرفیتهای استانی از شرکت پدیده انرژی پارسیان(پِپکو) بازیدکردند