شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه از شرکت پدیده انرژی پارسیان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پپکو، کارشناسان ارزیابی منابع و مسئول خرید داخلی شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه به جهت بررسی و امکان تامین داخلی تجهیزات خود از شرکت پدیده انرژی پارسیان درتاریخ 17 دیماه بازدید کرد.

این بازدید با حضور ابوالفضل خراط مشاور پردیس انرژی و مدیر مرکز پردیس انرژی پارک علم و فناوری و همزمان با برگزاری نمایشگاه جانبی در پارک علم و فناوری خراسان، در راستای افزایش تعاملات و همکاری با شرکت پپکو جهت تامین نیازهای صنعت پتروشیمی صورت گرفته است .

قابل توضیح است شرکت کیمیای پارس خاورمیانه با ظرفیت 1650تنی متانول گرید AAدر منطقه ویژه اقتصادی عسلویه مستقر است .

SAMSUNG CAMERA PICTURES
  • شرکت پدیده انرژی پارسیان (پپکو)
  • تولیدکننده عملگرهای (اکچویترهای) خودکار نوع GOV و GPO با سیستم های کنترلی
  • پیگ سیگنالر الکترونیک
  • Padideh Energy Parsain (PEPCO)
  • Gas Over Oil Actuator
  • L.B.V – ESD – ON/OFF – XV
  • Electronic Pig Signaler
  • Pig Crossing Detector
  • فیلتر / Filter

ما را در اینستاگرام دنبال کنید .