سیستم های آشکار ساز شکستگی خطوط

Line break detection systems

لاین بریک ولو دستگاهی است که به شیرها در خط لوله وصل می شود. مهمترین کارآیی آنها این است که چنانچه در قسمتی از خطوط لوله شکستگی به و جود آید متوجه آن شده و اطلاع می دهد.

با توسعه روز افزون مصرف گاز در کشور خطوط انتقال گاز که روزانه میلیون ها متر مکعب گاز را از مراکز تولید به منازل مصرف منتقل می کنند در اقصی نقاط کشور بسط و توسعه یافته و با توجه به قابلیت انفجار گاز و خطراتی که نشت گاز از آنها باعث می شود این لوله ها که منابع بزرگ انرژی و سرمایه ملی هستند در عین حال کانون بزرگ خطر نیز باشند.

عوامل متعددی مانند زلزله، سیل ، حرکت خاک ، ضربه های مکانیکی ، پوسیدگی ، ضعیف شدن محل های جوش لوله و تنش های طولی و عرضی باعث تضعیف قسمتی از لوله شده و در نتیجه در محل های ضعیف شده ، لوله دهان باز کرده و شکسته خواهد شد که متعاقب آن گاز با فشار و شدت زیاد از محل شکستگی به فضای آزاد رها می شود.

با توجه به فشار بالا و حجم زیاد گاز در خطوط انتقال، کوچکترین جرقه ای برای بروز فاجعه ای جبران ناپذیر کافی خواهد بود که باعث از دست رفتن مبالغی از ثروت ملی، اتلاف گاز و انهدام تاسیسات حول و جوش حادثه، آلودگی محیط زیست و احیانا تلفات جانی گردد.

اگر چه در مراحل مختلف طراحی، انتخاب لوله و اجرای عملیات نصب خطوط لوله، سعی و کوشش به عمل می آید تا با رعایت دقیق استانداردها، احتمال شکستگی خط و اثر آن بر محیط اطراف به کمترین میزان خود برسد، لیکن با همه این تدابیر، چون حادثه شکستگی خطوط لوله غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر است، لذا باید اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش صدمات وارده در این مواقع صورت می گیرد.

نحوه عملکرد لاین بریک ولو

از جمله اقدامات پیش گیرانه برای نگهداری از خط لوله و اطمینان از سلامت آن، نصب دستگاه های شکستگی خطوط لوله یا لاین بریک ولو ( line break valve ) در فواصل معین در طول خطوط لوله می باشد. این دستگاه ها ( LBV ) بلافاصله پس از شکستگی در خط لوله لوله آن را تشخیص داده و فرمان بستن شیرهای خودکار (GAS OVER OIL ACTUATOR) موجود در بالادست و پایین دست قسمت شکسته شده را صادر می نماید.

با این ترتیب قسمت شکسته از بقیه قسمت های خط لوله ایزوله شده و ضمن کاهش مقدار گاز هدر رفته که به هوا تخلیه می شود احتمال ایجاد آتش سوزی و صدمات حاصل از آن نیز کاهش می یابد. دستگاه های آشکارساز شکستگی فقط در مقابل پارگی خط لوله تاحدی که بتواند گاز با دبی تقریبا معادل جریان عادی خط به هوا تخلیه نماید حساسیت داشته و سوراخ شدن لوله که باعث ایجاد نشستی های کمتر می گردد با این روش قابل تشخیص نیستند. ( نشتی های کم با استفاده از دستگا های نشت یاب خط لوله و در بازرسی های ادواری که معمولا سالانه انجام می گیرد مشخص شده و در جهت رفع آنها اقدام می گیرد.)

شرکت فناور و دانش بنیان پدیده انرژی پارسیان با نام تجاری پپکو یکی از شرکت های حاضر و فعال در پارک علم و فناوری خراسان تولید کننده شیرهای خودکار با سیستم کنترل لاین بریک می باشد. پپکو توانسته با استفاده از تجربه و دانش متخصصان خود تولید این محصول را به طور کامل بومی سازی کرده و از 0 تا 100 آن را بسازد. به گونه ای که توانمندی تامین آن برای نیازهای کل کشور را دارد.