دیگر محصولات پپکو
Gas Over Oil Actuator
(ON/OFF & LBV & ESD)
عملگرهای (اکچویتر) GOV با انواع سیستم های کنترل
(ESD-LBV-ON/OFF)
High Pressure Gas Dehydrating Condensate Separator cartridge for Line Breakطراحی و ساخت انواع کارتریج فیلترهای فشار قوی عملگرهای (اکچویتور) Gas Over Oil برندهای:
LEDEEN(USA)
LEDEEN (ITALY)
PC-Interethnic
VASTAS
SCHUCK
BORSIG
ROTORK
DVG
BETTIS
BIFFI
...
High Pressure Regulatorانواع رگولاتورهای فشار قوی
line break testerدستگاه تست عملکرد سیستم ESD & GOV &B LBV خطوط لوله گاز برای اولین بار در ایران
Pig Crossing Detectorدستگاه الکترونیکی تشخیص گرفتگی لوله های گاز برای اولین بار در ایران
Data Logerثبت کننده داده (دیتا لاگر) پارامترهای الکتریکی برای اکچویتورهای ESD & GOV & LBV
RTUطراحی و تولید پنل های RTU برای خطوط انتقال گاز
Safety Valveتولید انواع سیفتی های رزوه ای فشار قوی