بازدید هیئت نمایندگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از پپکو

یک بار دیگر به کوشش پردیس تخصصی انرژی پارک علم و فناوری خراسان یک هیئت بلند پایه، تخصصی و فنی از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از تعدادی از شرکت های مستقر در پارک بازدید به عمل آوردند. شرکت فناور و دانش بنیان پدیده انرژی پارسیان با نام تجاری پپکو یکی از شرکت هایی بود که این هیئت تخصصی از آن بازدید کردند.

هیئت بازدیدکننده متشکل از افراد زیر بودند:
1- دکتر محمد گلستان باغ رئیس پژوهش و فناوری و رئیس کارگروه تولید بار اول
2- مهندس سید محسن سید عطار کارشناس ارشد پژو هش و فناوری و کارشناس ارشد پروژه های تولید بار اول
3- مهندس کوروش غژمانی کارشناس ارشد مدیریت فنی
4- مهندس غلام عباس صفیان کارشناس ارشد مدیریت فنی
5-مهندس ابراهیم آرزومند معاون پشتیبانی تخصصی مدیر تدارکات و کالا
6- مهندس خالد واحدی مشاور مدیر تدارکات و کالا
7- مهران ولی زاده مشاور مدیر تدارکات و کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

در این بازدید فنی دکتر محمد رضا عابدینی مدیر عامل مجموعه پدیده انرژی پارسیان تمام فعالیت های شرکت را برای مهمانان شرح دادند. همچنین بازدیدکنندگان از تمام نقاط کارخانه بازدید کردند و با محصولات و قطعات تولیدی شرکت آشنا شدند.

در این بازدید درباره چگونگی همکاری دو شرکت رایزنی های سازنده ای صورت گرفت. با توجه به نیاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به تولید بار اول بسیاری از محصولات مورد نیاز خود، این شرکت فراخوانی در همین زمینه را برای شرکت های سازندگان داخلی اعلام سراسری نمود.

پپکو هم اعلام آمادگی خود را برای تولید دو محصول از محصولات مورد نیاز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به روش پیمان بار اول به بازدیدکنندگان اعلام نمود.

در پایان مقرر شد با هماهنگی پردیس انرژی و سرکار خانم مهندس ذاکریان و جناب آقای مهندس اسکندری، این کار از طریق پارک علم و فناوری خراسان انجام شود. و مقرر شد پارک نیز برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک به عنوان پلی برای این ارتباط و سهولت در همکاری طرفین نقش خود را به خوبی ایفا می کند.