جلسه شورای همفکری پردیس انرژی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت پپکو ، جلسه شورای همفکری پردیس انرژی در تاریخ 99/11/18 در محل پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار شد . 

در این جلسه اعضای شورا در خصوص کارگروه مراودات بین الملل و قوانین مربوط به آن، به بحث و تبادل نظر پرداختند . 

  • شرکت پدیده انرژی پارسیان (پپکو)
  • تولیدکننده عملگرهای (اکچویترهای) خودکار نوع GOV و GPO با سیستم های کنترلی
  • پیگ سیگنالر الکترونیک
  • Padideh Energy Parsain (PEPCO)
  • Gas Over Oil Actuator
  • L.B.V – ESD – ON/OFF – XV
  • Electronic Pig Signaler
  • Pig Crossing Detector
  • فیلتر / Filter

ما را در اینستاگرام دنبال کنید .