آشنایی با اجزا و نحوه عملکرد اکچویتر نیوماتیک

شرکت پدیده انرژی پارسیان (پِپکو)؛معمار انواع محرک و سیستم های کنترل در شیرهای صنعتی ، شما را به دیدن این فیلم جهت آگاهی از نحوه عملکرد و اجزای اکچویتر نیوماتیک دعوت می نماید .