Pneumatic Actuator made in Iran

اکچویتور چيست

 عملگر یا اکچویتور (Actuator) چيست

در هر 20 کیلومتر از خطوط انتقال گاز یک شیر کنترل (Valve) نصب می شود تا جریان گاز را قطع و وصل نماید. شیرهایی که اهمیت زیادی در ایمنی این خطوط دارند. به این ولوها اکچویتور (Actuator) یا اکچویتر یا به برگردان فارسی عملگر می گویند. برای خطوط انتقال نفت و آب هم این شیرها لازم هستند.

اکچویتور وسیله ای است که تفاوت شیر کنترلی و شیر دستی را مشخص می کند. در شیر دستي (Manually operated) اپراتورها و کاکنان باید شیر را باز و بسته کنند. اما نمی شود در خطوط انتقال هر بیست کیلومتر یک شخص را قرار داد تا شیرها را باز و بسته کند. بنابراین بایستی کنترل شیرها و تحریک آنان به صورت خودکار و بدون دخالت فیزیکی انسان انجام شود. برای این کارقطعه ای به نام اکچویتور یا همان عملگر بر روی شیر صنعتی نصب می گردد. ادامه نوشته

معرفی کامل سیستم های پنوماتیکی

آشنایی با پنوماتیک (نیوماتیک)

پنوماتیک یکی از انواع انرژی هایی است که در حال حاضر از آن استفاده وافری در انواع صنایع می شود. کمتر مراکز صنعتی را می بینیم که از این فن آوری استفاده نکنند. پنوماتیک علمی است که درباره حرکات و وقایع هوا صحبت می کند. ادامه نوشته

آشنایی با اجزا و نحوه عملکرد اکچویتر نیوماتیک

شرکت پدیده انرژی پارسیان (پِپکو)؛معمار انواع محرک و سیستم های کنترل در شیرهای صنعتی ، شما را به دیدن این فیلم جهت آگاهی از نحوه عملکرد و اجزای اکچویتر نیوماتیک دعوت می نماید .