گفتگو با مدیرعامل شرکت پدیده انرژی پارسیان(پِپکو)

گفتگو با مهندس محمدرضاعابدینی مدیرعامل شرکت پدیده انرژی پارسیان(پِپکو)، معمار انواع محرک و سیستم های کنترل در شیرهای صنعتی، شما را به دیدن این مصاحبه دعوت می نماییم .

 

https://www.aparat.com/v/TYhWX

 

 

  • شرکت پدیده انرژی پارسیان (پپکو)
  • تولیدکننده عملگرهای (اکچویترهای) خودکار نوع GOV و GPO با سیستم های کنترلی
  • پیگ سیگنالر الکترونیک
  • Padideh Energy Parsain (PEPCO)
  • Gas Over Oil Actuator
  • L.B.V – ESD – ON/OFF – XV
  • Electronic Pig Signaler
  • Pig Crossing Detector
  • فیلتر / Filter

 

لطفا ما را در اینستاگرام دنبال نمایید./