تنفیذ حکم عضویت مهندس عابدینی در شورای همفکری پردیس فناوری انرژی

نخستین جلسه از دور دوم شورای همفکری پردیس تخصصی فناوری انرژی در شهریور ماه 1401 در پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیر پردیس تخصصی انرژی برگزار شد، اعضای این شورا به مدت یک سال دیگر انتخاب شدند و حکم عضویت به ایشان تنفیذ شد.

یکی از منتخبین و اعضای این شورا جناب آقای محمد رضا عابدینی مدیر عامل شرکت دانش بنیان و فناور پدیده انرژی پارسیان (پپکو) بودند. در این جلسه حکم عضویت مهندس عابدینی در شورای همفکری این پردیس به ایشان تنفیذ گردید.

متن این حکم که به قلم و امضای ریاست محترم پارک علم و فناوری خراسان جناب آقای دکتر مسعود میرزائی شهری می باشد به این شرح است:

جناب آقای محمد رضا عابدینی

با اهدای سلام و آرزوی توفیق الهی

احتراما نظر به انتخاب واحد های فناور عضو پردیس فناوری انرژی و تجارب ارزشمند شما به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان عضو شورای همفکری پردیس فناوری انرژی منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال و تلاش همه جانبه جناب عالی و دیگر اعضای محترم و استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود جهت توسعه شبکه پردیس انرژی، شاهد رشد روز افزون واحد های فناور باشیم.