طراحی، تولید، خدمات تعمیر و نگهداری تمامی اکچویترهای Gas Over Oil
با انواع سیستم های کنترل (LB-ESD- ON/OFF- ELECTRIC FAIL SAFE)و لوازم یدکی مربوط به آنها