تقدیر نامه ‍‍پدیده انرژی پارسیان

دریافت لوح تقدیر به مناسبت جشنواره و نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش وفناوری

آقای مهندس محمد رضا عابدینی موفق به دریافت لوح تقدیر به عنوان محصول برتر دانشی ، طرحهای فناورانه و نوآورانه از مدیران استان گردید

دریافت لوح تقدیر از رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی

طرح اکچویتر Gas Over Oil با انواع سیستم های کنترل

دریافت لوح تقدیر از رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی

کسب رتبه برتر” محصول برتر دانشی ، طرحهای فناورانه و نوآورانه