لطفاً جهت درخواست استخدام، رزومه و عنوان شغلی درخواستی خود را به آدرس emp@pepcotech.com ارسال فرمایید.

در صورت نیاز می توانید از قالب پیش فرض رزومه استفاده نمایید.

 

 

|دانلود قالب رزومه|